FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube

Nokian Tyres Aramid-garanti

Beskyttelse i tilfælde af, at siden af dækket beskadiges

Vores SUV-dæk er robuste og beskytter dig mod overraskelser. Ekstremt robuste Aramid-tråde, som også bruges med success i skudsikre veste, afstiver og forstærker siden af dækket, så det bliver ekstraordinært modstandsdygtigt over for slitage og revner.

Så meget stoler vi på vores robuste dæk:
Hvis du køber dæk ved en af vores angivne dækforhandlere, dækker Nokian Tyres Aramid-garantien hændelige skader på dækkenes sidevægge og indebærer, at du får et nyt, tilsvarende produkt gratis.

Se videoen

Det skal du gøre, hvis dit dæk beskadiges?

1 Indlever det beskadigede dæk til forhandleren

Aramid-forhandleren kontrollerer, som garantien er gyldig ved at tjekke dit Nokian Tyres Aramid garantikort, den originale kvittering for køb af dækket, at andre betingelser (begrænsninger) for Aramid-garantien er opfyldt.

2 Forhandleren monterer gratis

Aramid-forhandleren gratis montere et tilsvarende Nokian Tyres-produkt som erstatning for det beskadigede produkt. Det eneste, du skal betale, er omkostningerne ved at fragte dækket til Aramid-forhandleren.

3 Forhandleren udfylder formularen

Aramid-forhandleren vil sammen med dig udfylde formularen på bagsiden af dette kort. Aramid-forhandleren kopierer formularen, og du beholder det originale Aramid-kort.

Hvilke dæk er omfattet af Aramid-garantien?

Nokian vinterdæk

Nokian Tyres Aramid-garantien gælder for dæk, der er købt hos angivne dækforhandlere i perioden 01.03.2018-28.02.2019. Garantien gælder muligvis ikke i alle lande.

Betingelser og begrænsninger for Nokian Tyres Aramid-garantien

1. Gyldighed

Det skal verificeres, at garantien dækker ved fremvisning af den originale kvittering med bevis for køb af Aramid-dækket mellem den 01.03.2017 og 28.02.2018, og det originale Nokian Tyres Aramid garantikort.

Aramid-garantien dækker til en mønsterdybde på fire (4) millimeter, eller i et (1) år fra købsdatoen for dækket, og den gælder kun for det køretøj, dækket først blev monteret på.

Aramid-garantien gælder kun i det land, hvor den blev udstedt, dvs. kunden har ret til at give det beskadigede Aramid-dæk til enhver Aramid-forhandler i det land, hvor Aramid-dækket blev købt.

2. Installation, vedligeholdelse og brug

Aramid-dækket er monteret korrekt på en fælg, der opfylder standarderne for ETRTO/STRO.

Aramid-dækket er ikke blevet overbelastet, og dæktrykket følger producentens anbefalinger.

3. Brug af dækket

Dækket er blevet anvendt under normale betingelser. Motorsport, anvendelse i udrykningskøretøjer eller anden brug forenelig med disse er ikke dækket af garantien.

4. Vandalisme og direkte eller indirekte beskadigelse

Garantien dækker ikke vandalisme eller tyveri. Garantien dækker ikke ødelagte fælge eller anden direkte eller indirekte beskadigelse. 

Garantien dækker kun skader på siden af dækket, ikke skader på tråden af Aramid-dækket.

5. Kundens lovmæssige rettigheder

Intet i disse betingelser anses for at begrænse kunden lovmæssige rettigheder.