Dæks indflydelse på sikkerheden

Al styring, bremsning og acceleration mellem et køretøj og vejen formidles af dækkene. Dækkene er de mest aktive sikkerhedsudstyr i bilen - sikre at bilen forbliver på vejen, og at du har styr på din bil med fire kontaktflader på størrelse med din håndflade.

Dæks rolle inden for sikkerheden er særligt udtalt under krævende og hurtigt skiftende betingelser: på sne eller is, på en våd vej eller i overraskende situationer.

Korrekt slidbane og dæktryk er afgørende for funktionaliteten af dækkene. Når dækkene slides, mindskes vejgrebet i vådt føre og dækkets egenskaber mod akvaplaning forringes væsentligt, og risikoen for ulykker stiger. Dæk, der mangler tilstrækkeligt tryk gør bilen svær at styre under ekstreme situationer og resulterer i at styring trække mere til siderne; utilstrækkeligt tryk på dækket kan endvidere fører til at det eksploderer.

De krævende forhold i norden kræver meget fra dækkene. Dækket skal bevare sit vejgreb selv under elendige vejrforhold. Vejens overfladefriktion om vinteren varierer mellem en fraktions koefficienten på 0,1 for våd is til en koefficient på næsten 1 på tør asfalt. Udover absolut greb er den rette sammenhæng mellem tværgående og langsgående greb der sikrer gode gribende egenskaber og sikrer styretøjets respons, selv i en snestorm eller vådt sjap.