Produktionsprocessen

Råvarer
De vigtigste råvarer til fremstilling af dæk er naturgummi, syntetisk gummi, sort kulstof og olie. Andelen af gummiblandinger i den samlede vægt af et dæk er mere end 80 %. Resten består af forskellige former for forstærkende materialer.  

Ca. halvdelen af gummiet er fra naturgummi fra gummitræer. Gummitræerne dyrkes i troperne, i lande som Malaysien og Indonesien. Det meste af den syntetiske, oliebaserede gummi kommer fra europæiske producenter.  

Ca. en tredjedel af dækmassen består af fyldstoffer. Den vigtigste af disse er sort kulstof, som gør dækkene sort i farven. Et andet vigtigt fyldstof er olie, der anvendes som blødgører i forbindelsen. Desuden, hårdheds- eller vulkaniseringsmidler der booster forskellige kemikalier og beskyttende midler der anvendes i gummiblandingen.

Blandingen
På blandingsstadiet blandes råmaterialerne sammen og opvarmet til en temperatur på cirka 120 graders Celsius. Konsistensen af gummiblandingen, der anvendes i forskellige dele af et dækket varierer, og konsistensen varierer også afhængigt af den påtænkte anvendelse og dækmodel. Den gummiblanding der anvendes i sommerdæk til en personbiler er forskellig fra den der bruges til vinterdæk.  

Udvikling og tilpasning af opskrifterne er en vigtig del af udviklingsarbejdet for dæk.

Komponentfremstilling
Komponenter bruges til at sammensætte de forskellige gummikomponenter, såsom kabler, tekstiler eller stålbånd. Et dæk er fremstillet af 10-30 forskellige komponenter.  

De fleste af komponenterne er forskellige slags forstærkninger.

Montering
Dækproducenter samler komponenterne til grønne dæk ved hjælp af montage maskiner.  

Når komponenterne er trukket på båndtromlen af en samlingsmaskine og rammen af et dæk er blevet sat på skotterne i strækkemaskinen, overfører maskinens lastningshjul enhed der er dannet med overfladen, og bæltet på rammen.  

Rammen sættes derefter under tryk og strækkes til for at fusionere med den ovennævnte enhed. Sådan fremstilles et såkaldt grønt dæk.

Vulkanisering
Grønne dæk er vulkaniseret i en hærdningspresser.  

Det høje damptryk ledes ind i hærdning blokken inde hærdningen presser det elastiske grønne dæk mod slidbanemønster og tekstsiden indenfor formene, der giver dækket sin endelige udseende.

Inspektion
Hver dæk til personbiler inspiceres både visuelt og maskinelt.  

Der undersøges for eventuelle fejl og mangler på dækkets udseende ved visuel inspektion. Maskinen måler mønsteret samt radiale træk og sidekrafts variationer for dækket.  

Når dækket er blevet inspiceret, vil det blive testet, mærket og overført til lageret til levering.