Tager vare på biodiversitet

Vi har altid betragtet biodiversitet som en del af vores miljømæssige aspekter, selvom vi ikke har nævnt det specifikt. Selv om vores aktiviteter har ringe direkte effekt på biodiversiteten, stræber vi efter at tage højde for disse aspekter endnu mere i alt hvad vi gør. Vi begyndte at gennemgå biodiversiteten i vores beliggenhed i Nokia, som vi derefter ekspanderede til vores faciliteter i Rusland og vores testbane i Ivalo. I fremtiden tilstræber vi også at indføre gennemgangsprocessen i Vianor-forretningerne og vores testbane i Nokia. Gennemførelsen af en grundig gennemgang i hele gruppen vil gøre det lettere at overveje biodiversiteten også på et strategisk plan. Ifølge den nuværende vurdering har Nokian Tyres ingen direkte indvirkning på biodiversiteten.

Billederne markeret med gråt præsenterer de økosystemtjenester, som vi udnytter. Naturgummi og andre råmaterialer er nødvendige for vores drift; vi bruger forskellige former for energi i vores produktion, vi bruger kølevand i vores proces, og vi har brug for byggegrunde til vores fabrikker og testbaner.

Den midterste sektion med orange farve beskriver de væsentligste miljøpåvirkninger af vores produktion, som vi tilstræber at minimere. Det beskriver også de økosystemtjenester, som vi især ønsker at opretholde.

Den nederste række beskriver de potentielle virkninger af vores produktion på biodiversiteten i nærmiljøet. Billederne viser de truede arter, der bor i nærheden af vores produktionsanlæg i Nokia: Aspen og ferskvandsperlemusling lever i Nokianvirta-flodens nedre løb, og den rødstrubede lom har rede plads nær vores testbane i Nokia. Vores testbane i Ivalo, Finland, Lapland, ligger i rensdyrområdet. Vi tilstræber at minimere vores indvirkning på disse arters levesteder. Vi ønsker at gøre vores del for at opretholde den fulde mangfoldighed af naturen for kommende generationer.