Vores valg påvirker vores miljø og omverden

Dæk får verden til at løbe rundt - alt, hvad vi ser, når vi kigger rundt, er blevet transporteret på dæk mindst én gang. Vi har brug for dæk til transport flere gange hver uge, og hverdagslivet som det er i dag ville ikke være muligt uden dæk. Hvilke slags dæk bruger du selv til at komme af sted hver dag?

HVORDAN KAN DU GØRE EN FORSKEL MED DIT DÆK VALG?

Din sikkerhed
- Sikkerheden for alle i din bil såvel som for medtrafikanterne

Din komfort
- Kørekomfort og ro i sindet
- Støjniveauer inde i din bil og for omgivelserne

Din økonomi
- Brændstofforbrug pr. kilometer
- Modstandsdygtighed mod slid
- Vejens tilstand og holdbarhed

Du kan også påvirke
- Råmaterialevalget
- Det samlede forbrug af energi og brændstof
- Mængden af affald

HVAD KAN DU GØRE?

Efterspørg
- Dæk med de bedste sikkerhedsinnovationer
- Dæk, der er stille
- Dæk, der er fremstillet uden giftige eller kræftfremkaldende kemikalier
- Dæk, der er fremstillet ved kun at anvende rensede, lavaromatiske olier
- Oplysninger om de råvarer, der anvendes i dine dæk, dækproducenters arbejdsvilkår og miljøpåvirkningen fra ​​dækproduktionen

Kør klogt og roter dine dæk
Du kan sænke dit brændstofforbrug med op til 0,3-0,5 liter pr. hundrede kilometer ved regelmæssigt at kontrollere dit dæktryk og ved at vælge dæk med lav rullemodstand. For yderligere at udvide dækkets sikre levetid, roter dækkene mellem akslerne midt i sæsonen.

Genbrug
De råvarer, der er blevet brugt i dine dæk, fortjener et andet liv. Hvad du ikke længere har brug for, kan bruges andre steder.

HVAD GØR VI?

I forreste linje med sikkerheden
Vores kompromisløse produktudvikling og -prøvning resulterer i tekniske innovationer, som forbedrer dækkenes egenskaber og øger sikkerheden, komforten og økovenligheden ved kørslen.

Stille dæk
Næst efter brændstofforbruget har dækstøj den næststørste miljøpåvirkning ved brugen af dæk. Vores slidbanemønstre har en række støjreducerende innovationer. Placeringen af slidbanerne, nye typer slidbaner, fremspring i langsgående riller og støjhulrum reducerer alle sammen dækstøjen.

Rene råvarer
Vi var verdens første dækproducent til at indføre en fremstillingsmetode, der kun bruger rensede, lavaromatiske olier. For at forbedre grebet på isede og våde veje bruger vi en fornybar råvare - rapsolie - i vores gummiforbindelser.

Transparente arbejdsskridt
Vi overvåger alle vores arbejdsskridt med bæredygtig udvikling i tankerne. Alle vores råmaterialeleverandører gennemgår den samme strenge proces. I overensstemmelse med vores indkøbspolitik, indgår leverandørernes engagement i miljøemner, i vores anskaffelsesprocedurer. Vi kræver, at vores kontraktpartnere forpligter sig til vores principper. Gennemsigtighed betyder også at fremme en ånd af retfærdighed og begejstring i vores arbejdsgruppe og at være en god nabo.

Genbrug
I 1995 etablerede Nokian Tyres og andre virksomheder i dækindustrien Finnish Tyre Recycling Ltd for at fremme centraliseret indsamling og udnyttelse af dæk nationalt. Genanvendelsesgraden af dæk i Finland ligger tæt på 100 %. I hele Europa genbruges f.eks. 95 % af dækkene, og ikke-genanvendte dæk modtages til genbrugsstationer. I Rusland er dækgenvindingsgraden lav, og Nokian Tyres har aktivt deltaget i diskussioner for at forbedre dette. I 2015 førte diskussionerne til gennemførelse af en ny genbrugslovgivning. Ifølge den nyligt vedtagne lovgivning skal andelen af dæk, der genanvendes i Rusland, mindst svare til 15 % af det samlede salg i Rusland. De fleste af de genbrugte dæk anvendes for deres materialer; de knuses eller granuleres til erstatning af stenmaterialer i forskellige motorvejsbyggerier og anlægsarbejder. En af de bedste måder at genbruge dæk på er at regummiere dem. Læs mere om det finske dæk genbrug!

Vi tager ansvar for miljøpåvirkningerne af vores aktiviteter og vores produkter gennem hele deres livscyklus.