Nyt biomassefyret kræftværk forøger andelen af grøn energi

Energiforbrug er en af de væsentligste miljøpåvirkninger i dækproduktionen. I 2016 hjalp vi som en hovedejer og investor til at oprette et nyt biomassefyret kraftværk i Nokia. Med anlægget tog vi et spring fremad i brugen af vedvarende energikilder. Vi kom med i et joint venture for at bygge Nokianvirran Energia biomassefyret kraftværk for at sikre levering af miljøvenlig og omkostningseffektiv energi til vores fabrik i Nokia. Nokianvirran Energia ejes af Sähkö Oy (40,3 %), Nokian Tyres plc (32,3 %) og Oy SCA Hygiene Products Ab (27,4 %).

Nyt biomassefyret kræftværk forøger andelen af grøn energi


Det biomassefyrede kraftværk startede sin fulde produktion i april 2016. Det nye kraftværk bruger primært lokale træbaserede brændstoffer, såsom flis og tørv. Anlægget er også velegnet til brænding af fibre ler og slam fra Nokia papirfabrikken. Det nye anlæg reducerer brugen af fossile brændstoffer, dvs. naturgas, til fordel for lokale energikilder i regionen.

Med vores investering i biomasseanlægget vil andelen af ​​vedvarende energikilder vokse op til ca. 50 %.