Udvendig rullestøj

Mere stille

Udvendig rullestøj

Den nye EU-dækmærkning fokuserer på udviklingen af udvendig rullestøj. Indvendig støj er ikke blevet taget i betragtning. Hvis millioner af biler brugte mindre støjende dæk, ville støjforureningen reduceres betydeligt. Rullestøj forårsaget af dæk er målt i decibel. Rullestøj svarer ikke til støj hørt inde i køretøjet.

  • Ud over støjværdierne rapporteret i decibel (dB (A)), viser mærkatet om dækkets støjniveau overstiger den maksimale værdi i fremtidige typegodkendelser (3 sorte bølger = støjende dæk), opfylder de fremtidige kravs typegodkendelser eller er op til 3 dB mindre støjende (2 sorte bølger = gennemsnitlig dæk), eller er over 3 dB mindre støjende end hvad der kræves af den nye typegodkendelse (1 sort bølge = stille dæk). Godkendelserne for dæk vil ændre sig i november 2012.


Tre klasser rapporteret i decibel. Jo flere sorte bjælker der er på mærkatet på dækket, jo højere rullestøj er der. Den målte værdi er også rapporteret med et dB tal.

Brændstofbesparelse og færdselssikkerheden er stærkt afhængige af førerens adfærd. Medtag følgende spørgsmål:

  • Økonomisk kørsel kan reducere brændstofforbruget
  • For at optimere trafiksikkerheden og kørekomforten, skal dæktrykket kontrolleres med jævne mellemrum
  • Hvis dæktrykket er for lavt, slides dækket meget hurtigere end normalt; det påvirker også brændstofforbruget og udgør en klar risiko for trafiksikkerheden
  • En ansvarlig bilist er altid klar over de egenskaber og tilstand af hans / hendes dæk. Kun en bilist, der kender bilen og dækkene kan justere hastigheden og sikkerhedsafstanden til at matche det aktuelle vejr.