Korrekt opbevaring

Korrekt opbevaring kan bremse aldringen af dækkene.

1. Temperatur
Opbevaringsrummets temperatur skal være under +25 ºC, der skal det helst være mørkt og under +15 ºC. Egenskaberne af gummiet kan ændre sig og påvirker den endelige levetid af dækket, hvis temperaturen er over 25 °C eller under 0 °C. kold opbevaring har ikke har nogen negativ påvirkning på gummiprodukter.

2. Fugt
Meget fugtige forhold bør undgås. Fugtighed i opbevaringsluften må ikke være så høj, at der opstår kondens på dækkene. Dækkene må ikke opbevares under forhold, hvor de er udsat for regn, dryp mv.

3. Lys
Dæk skal beskyttes mod lys, især mod direkte sollys og intenst kunstigt lys med et højt ultraviolet indhold.

4. Oxygen og ozon
Ozon har en meget stærk forværrede virkning på dæk. Opbevaringsrummet må ikke indeholde ozon-producerende udstyr, såsom fluorescens lamper eller kviksølvdamplamper, elektriske højspændingsledninger, elektriske motorer eller andet elektrisk udstyr, der kan generere gnister eller lydløse elektriske udladninger.

5. Deformation
Hvis det er muligt, skal dækkene opbevares frit i deres naturlige form, således at de ikke er under tryk, pres eller vridning. Stærke deformeringer udviklet under langtidsopbevaring kan få dækket til at gå i stykker når det sættes under tryk.

6. Opløsningsmidler, olie, fedt, varme
Dæk skal være særligt beskyttet mod kontakt med opløsningsmidler, olie eller fedt, selv på kortere sigt. Dæk skal også beskyttes mod kraftige udladninger af lys og gnister fra elektrisk svejsning.  

7. Dæk håndtering
Ved håndtering af dæk på lageret; lad aldrig nogensinde dækkene falde fra en højde højere end 1,5 m. Dækket kunne blive beskadiget ved faldet. En typisk konsekvens kunne være at dækket er knækket. Hvis du finder et dæk med et knæk på anbefaler vi ikke at det monteres på en fælg.