Fornyelse af EU-dækmærkningen

Fornyelse af EU-dækmærkningen

EU-dækmærkningen fornyes i år, men hvad betyder det for dig som dækforhandler?

En revideret version af EU-dækmærket træder i kraft fra og med den 1. maj 2021. Dette vil medføre flere ændringer af informationerne på mærkningen samt hvordan den skal vises. 

EU-dækmærket har været obligatorisk på alle sommer-, helårs- og vinterdæk uden pigge til personbiler, SUV'er og varevogne, der er solgt i EU siden 2012. Med de tre klassificeringskriterier, brændstofeffektivitet, vådgreb og ekstern rullestøj, har målet været at gøre det lettere for bilisterne at træffe informerede valg, når de køber dæk. Mærkefornyelsen har til formål at gøre valget af sikrere og mere brændstofeffektive dæk endnu lettere.

Hvad er nyt på EU-dækmærket efter den 1. maj 2021?

Mærkning for sne- og isgreb

Klasserne inden for vådgreb og brændstofeffektivitet fornyet

Inkluderer dæk til lastbiller og busser

Det nye mærkinkluderer de samme tre klassifikationer som før. Klasserne for vådgreb og brændstofeffektivitet fornyes imidlertid for at svare til dem, der gælder for andre husholdningsapparater. De tomme klasser fjernes, og skalaen fra A til E introduceres. Derudover er der en ny måde at markere støjklasse på med bogstaverne A til C, men decibelniveauet forbliver som tidligere. 

Ud over de gamle kriterier introducerer det nye mærke for snegreb og isgreb. Et dæk, der er godkendt til vanskelige sneforhold, får snegrebs mærkningen, og et dæk, der klarer den internationale test for isgreb, har isgrebs-mærkningen på sit mærke. 

Den nye dæklabel inkluderer en QR-kode, der kan scannes for at se mere information om dækket i EPREL, European Product Registry for Energy Labelling. Dækmærket kan også downloades og udskrives i EPREL. 

Anvendelsen af ​de fysiske mærkeringer på dækkets slidbaneoverflade vil blive udvidet til også at omfatte lastbil- og busdæk, hvor det indtil nu kun har været nødvendigt at vise mærkningen af dækkets kvaliteter i markedsføringsmaterialer og tekniske specifikationer. Isgrebs mærkningen gælder ikke for dæk til lastbiler og busser.

Hvorfor fornyes dækmærket?  

Mere vintersikkerhed

Bedre trafiksikkerhed

Lavere emissioner

Bedre trafiksikkerhed: Med de nye sne- og isgrebs markeringer er det lettere for bilisterne i områder med krævende vinterforhold, som i de skandinaviske lande, at købe dæk, der er mere sikre på deres vinterveje. 

Lavere emissioner: Det fornyede mærksigter mod at hjælpe føreren med at vælge mere brændstofeffektive dæk og på denne måde reducere emissionen fra trafikken.

Hvad bør du gøre?  

Skal være klart synlig

Skal leveres digitalt

Vi hjælper gerne

I den nye forordning hedder det, at mærkeoplysningerne skal være tydeligt synlige på dit salgssted. Hvis dækket ikke er fysisk tilgængeligt i en butik, skal oplysningerne gives digitalt. 

Vi holder dig opdateret om de obligatoriske handlinger vedrørende mærket og dets synlighed. 

 

Hvad gør Nokian Tyres for dig? 

Som før forsyner Nokian Tyres hvert dæk med det relevante EU-dækmærke. Også alt det reklamemateriale, vi producerer til dig, vil have de dækmærkeoplysninger som reglerne påkræver. Derudover registrerer vi alle vores produkter i EPREL-databasen. 

Bemærk, at dæk, der er markedsført af leverandører inden 1. maj 2021, ikke behøver at blive om-markeret. Der vil derfor være dæk på markedet med gamle og nye mærker i en overgangsperiode.

Find de dæk, der passer dig bedst