ons maj 11 01:57 2022 I kategori Virksomhedsnyheder

NOKIAN TYRES’ OPDATERING OM KRIGEN I UKRAINE

Virksomheden begynder at fremskynde sine planer om at investere i ny produktionskapacitet i Europa. Bestyrelsen ændrede forslaget til den ordinære generalforsamling om udbyttebetalingen, og reducerede det samlede udbytte til aktionærerne med 106 mio. EUR til finansieringen af den nye kapacitet.

Nokian Tyres opdaterer denne side efter behov, i takt med situationens udvikling.

 

28. april 2022

KRIGEN I UKRAINE OVERSKYGGER Q1– DRIFTSMILJØET FORBLIVER MEGET USIKKERT

Nokian Tyres holdt sin ordinære generalforsamling den 28. april 2022. Selskabet offentliggjorde sine resultater for 1. kvartal den 27. april 2022.

Jukka Moisio, præsident og administrerende direktør:

I de sidste to måneder har vi været vidne til chokerende begivenheder i Ukraine. Vi har fulgt situationen med stor sorg, og vi fordømmer sammen med hele det internationale samfund utvetydigt krigen, som har påført så mange ufattelige lidelser.

Krigen i Ukraine begyndte at påvirke vores driftsmiljø i slutningen af ​​februar. Året begyndte dog med god efterspørgsel på dæk, og i januar-marts steg vores nettoomsætning med sammenlignelige valutaer med 21,9 %, og segmenternes driftsresultat forbedredes. Resultatet var drevet af prisstigninger, som vi gennemførte på en lang række markeder og produkter for at opveje høje råvarepriser og anden omkostningsinflation.

I disse svære tider har vores førsteprioritet været at hjælpe vores ukrainske kolleger og deres familier med at forblive sikre og støtte alle Nokian Tyres-medarbejdere. For at opnå forsyningssikkerhed af vores produkter aktiverede vi øjeblikkeligt beredskabsplaner i februar, herunder forsendelse af dæk tættere på vores kunder, sikring af råvareforsyningen og overførsel af produktionen af udvalgte nøgleproduktlinjer fra Rusland til vores andre fabrikker. For at reducere afhængigheden af den russiske produktion og for at udligne vores produktionstryk er vi fortsat med at øge kapaciteten på vores fabrikker i Finland og i USA, og vi fremskynder vores planer om at investere i ny kapacitet i Europa.

Krigen i Ukraine vil påvirke vores økonomiske resultater markant i 2022, især fra tredje kvartal. På grund af høj usikkerhed og et dynamisk miljø er det umuligt at estimere den ultimative indvirkning på vores samlede præstation i øjeblikket. Sanktionerne har en væsentlig indflydelse på vores evne til at fremstille dæk i Rusland, og dermed vores evne til at sælge dæk i Rusland og i Centraleuropa.

Vores kortsigtede fokus vil være på at tilpasse os til det hurtigt skiftende, meget usikre driftsmiljø, bevare kontrollen over vores aktiviteter i Rusland og sikre pengestrømme. Vi har en stærk produktportefølje, og selvom der vil være vanskeligheder på kort sigt, vil vi gøre vores yderste for at sikre leverancen af vores produkter til kunderne. På mellemlang sigt vil tilføjelse af ny forsyningskapacitet i Europa være en af ​​vores hovedprioriteter. Samtidig evaluerer bestyrelsen langsigtede strategiske muligheder i det skiftende driftsmiljø.

Jeg vil især gerne takke alle Nokian Tyres medarbejdere for deres udholdenhed og modstandskraft i denne svære tid.

Krigen i Ukraine – Sammenfatning af Nokian Tyres’ handlinger

Den 24. februar startede Rusland krigen i Ukraine, hvilket har forårsaget stor usikkerhed relateret til Nokian Tyres' driftsmiljø og produktionskapacitet.

Den 8. april annoncerede EU nye sanktioner mod Rusland, som påvirker Nokian Tyres’ forretning. Sanktionerne forbyder import af dæk fra Rusland til EU, forbyder eksport af visse råvarer fra EU til Rusland og begrænser transporten fra og til Rusland. Sanktionerne har en væsentlig indvirkning på Nokian Tyres' evne til at fremstille dæk i Rusland, og evnen til at sælge dæk både i Rusland og i EU, specifikt i Centraleuropa.

I 2021 repræsenterede Rusland cirka 20 % af Nokian Tyres’ nettoomsætning, og cirka 80 % af Nokian Tyres personbilsdæk blev produceret i Rusland. Af råvarer til dæk produceret i Rusland kom cirka halvdelen fra lande uden for Rusland. Tilgængeligheden af ​​råmaterialer og deres logistik vil have en væsentlig indflydelse på virksomhedens evne til at fortsætte produktionen i Rusland.

Nokian Tyres fremskynder sine planer om at investere i ny produktionskapacitet i Europa og fortsætter med at øge produktionskapaciteten på sine fabrikker i Nokia, Finland, og Dayton, USA. Efter planen vil alle dæk, der sælges i de nordiske lande, i fremtiden blive produceret i Nokia, og alle dæk, der sælges i Nordamerika, vil blive produceret i Dayton og i Nokia.

Nokian Tyres plc's Heavy Tires-forretning er ikke påvirket af forbuddet mod at importere dæk fra Rusland til EU, da alle Nokian Tyres' tunge dæk er produceret i Finland. Salg og distribution af tunge dæk til Rusland blev stoppet på grund af krigen. Nokian Tyres har aldrig solgt dæk til den russiske hær, og Den Russiske Føderation er ikke kunde hos Nokian Tyres.

Nokian Tyres har truffet aktive foranstaltninger, som beskrevet nedenfor, for at håndtere konsekvenserne af krigen i Ukraine for dets personale og forretning:

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

 - Løbende at kommunikere om situationen i organisationen og yde support til Nokian Tyres’ medarbejdere
 - At være i daglig kontakt med de ukrainske kolleger for at hjælpe dem og deres familier med at forblive sikre
 - Donere til humanitære indsatser i Ukraine

Operationelle reaktionshandlinger

 - Sikring for overholdelse af gældende sanktionsordning
 - Etablering af et krisestyringsteam og aktivering af beredskabsplaner for at begrænse de operationelle og økonomiske konsekvenser, herunder at sende dæk tættere på kunderne, sikre råvareforsyningen til fabrikkerne og overføre produktionen af ​​udvalgte nøgleproduktlinjer fra Rusland til Finland og USA
 - Varetagelse af personale og ledelse i Ukraine og Rusland
 - Sikre kontrol over aktivbasen i Rusland (31. marts 2022: 476,1 mio. EUR)
 - Stoppe investeringer i den russiske produktion, og standse det tunge dæksalg og distribution til Rusland
 - Fremskynde planer om at udligne produktionstrykket ved at investere i ny produktionskapacitet i Europa og fortsætte med at øge kapaciteten til personbilsdæk på de finske og amerikanske fabrikker
 - Implementering af omkostningsforanstaltninger ved at skære ned og forsinke aktiviteter og reducere skønsmæssige udgifter 

Økonomiske reaktionshandlinger

 - Den 30. marts besluttede bestyrelsen at ændre sit udbytteforslag til den ordinære generalforsamling, der afholdes den 28. april 2022 fra EUR 1,32/aktie til EUR 0,55/aktie (2021: EUR 1,20). Det nye udbytteforslag reducerer det samlede udbytte, der skal betales til aktionærerne med 106 mio. EUR for at finansiere den nye kapacitet i Europa
 - Træffe foranstaltninger for at sikre virksomhedens likviditet og finansielle fleksibilitet
 - Udnyttelse af den gode balance til at støtte virksomheden i svære tider

 

Delårsrapporten for januar-marts 2022 kan læses her: Delårs- og halvårsrapporter og regnskaber / Nokian Tyres