Menu
Menu

Venturi Grooves

De formede riller, som findes mellem skulderblokkene, fremskynder udløbet af vand. Vandstrømningens hastighed øges ved indsnævringspunktet, hvilket effektivt fjerner det vand, der er mellem dækket og kørebanen.

Tilbage til forrige side