FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

FAQ om EU 's dækmærkning

Spørg om dækmærkning her. Alle spørgsmål, vi modtager behandles med omhu, og nogle af dem er offentliggjort så alle kan læse dem. Teksten forbliver uredigeret bortset fra fjernelse af navne og kontaktoplysninger.


Generelt

Hvad er formålet med den nye EU-dækmærknings ordning?
Formålet med det nye EU-dækmærkning er at øge sikkerheden for individuel mobilitet og for transportbranchen, og at fremme økonomisk og økologisk effektivitet. For at fremme brugen af dæk, der er mere brændstofeffektive, sikrere og mere støjsvage. Formålet med dækmærknings ordningen er at hjælpe forbrugeren med at træffe det rigtige valg, når de køber dæk

Hvordan får forbrugeren gavn af den nye dækmærkning?
EU dækmærkningen gør det nemmere at vælge nye dæk i Den Europæiske Union. Mærkningen guider forbrugerne mod at erhverve dæk, der er af højere kvalitet og dermed sikrere. Den nye mærkning giver forbrugerne, transport iværksættere samt dækkenes detailhandlere med væsentlige, standardiserede oplysninger om dækkets sikkerhed (vådgreb) og miljøeffekter (rullemodstand og rullestøj). Ud over de tre klasser af egenskaber, er der en række faktorer i relation til sikkerhed, ydelse og miljø, som udviklere tage hensyn til. Når du vælger dæk, skal du som forbrugeren sikre, at du køber dæk, der passer til dine kørselsforhold.

Hvor kan jeg finde mere information om den nye mærkning?
Information er tilgængelig fra en række forskellige kilder såsom hjemmesider for dæk fabrikanter og Europa-Kommissionen http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm eller fra din dæk forhandler. De faktiske klassificeringsværdier er tilgængelige på følgende placeringer: de selvklæbende mærkat er anbragt på slidbanen af dækket, en brochure placeret ved siden af et dækket, der vises i en butik, dækproducenten på prislister og hjemmesider, skriftlige tilbud fra dæk forhandler, og din kvittering for et dæk køb.

Hvornår er den nye mærkning taget i brug?
EU dækmærkningen er påkrævet fra november 2012. De nye mærkater gælder for dæk til personbiler, 4x4, varevogne, lastbiler og busser, der er fremstillet efter den 1. juli 2012, og som er godkendt til kørsel på vej. Mærkaterne gælder ikke for pigdæk, regummierede dæk, reservehjul, racerbils dæk eller dæk til veteranbiler.

Hvornår kan forbrugerne se den nye mærkningsordning i brug? 
Den nye mærkningsordning og klassifikationen vil være synlig på dæk fabrikanternes websider og præsentationsmateriale i fra juli til august 2012. I dæk forretningerne vil tilsvarende oplysninger være synlige for forbrugerne, der starter i november 2012. Hvis dækkene er udstillet for forbrugerne, skal de enten have klassifikationsmærkatet fra producenten klæbet på slidbanen, eller klassificeringsoplysningerne skal være tilgængelige i trykt form i deres umiddelbare nærhed.

» Tilbage  


Dækkets egenskaber 

» Tilbage  

Hvad fortæller dækkets egenskaber forbrugeren?
Rullemodstanden påvirker bilens brændstofforbrug, og derfor har det en direkte indvirkning på miljøet. Vådgreb er en vigtig funktion med hensyn til sikkerhed, og det giver også oplysninger om dækkets bremsekraft på våde overflader. Dækkets rullestøj påvirker også miljøet.

Hvor meget kan føreren på egen hånd påvirker de tre egenskaber, der er anført på EU dækmærkningen?
Bilistens kørestil og sikringen af det korrekte dæktryk er de to vigtigste faktorer i forbindelse med sikkerhed og økonomisk effektiv kørsel. Ved brugen af den forkerte kørselsmetode og det forkerte dæktryk, kan en bilisten nemt miste nogen fordele, der blev opnået ved at vælge dæk med gode vådgreb eller brændstofeffektivite egenskaber. Hvis lufttrykket er lavt, slides dækket meget hurtigere og rullemodstanden øges; dette øger også brændstofforbruget og udledning af kuldioxid. En ansvarlig bilist er altid klar over hans / hendes dæks tilstand. Kun ved at kende bilen og dækkene kan en bilist justere hans / hendes hastighed og sikkerhedsafstanden for at tilpasse sig vejret.

Hvorfor er det vigtigt at opnå en god klassifikation?
EU dækmærkningen vil påvirke forbrugerens valg af dæk i fremtiden. Gode værdier vil især påvirke beslutningerne for køb af sommerdæk. Når man diskuterer vinterdæk, kan klassificeringen også være misvisende. For eksempel har den nye dæk mærkning ikke tager hensyn til de reelle vinterforhold, der er typiske er i de nordiske lande. Ved krævende og varierende vinterforhold, er de vigtigste sikkerhedsegenskaber for dækket greb på is og sne. Vådgrebsrating for et dæk angiver ikke, hvor egnet dækket er til den nordiske vinter.

Rullemodstanden påvirker energieffektiviteten og dermed kuldioxidemissionerne af dækket. Hvad betyder rullemodstand? 
Rullemodstanden er den energi, der forbruges til at overføre vejkontakt fra dækket. Strukturen af dækket og materialevalget kan anvendes til at påvirke overførslen og den energi, det kræves af den. For eksempel dæktemperatur, dæktryk, hjul belastning, dækslid, og luftmodstand pga. kørehastigheden er nogle af de faktorer, der øger energiforbruget. Et lag af vand på tykkelse af 0,5 millimeter kan også øge rullemodstanden med 50 %. Rullemodstanden udgør ca. 20 procent af bilens brændstofforbrug. Jo lavere rullemodstand, jo lavere brændstofforbrug. Ved at vælge dæk klogt og køre roligt, kan en bilist effektivt reducere udledning af kuldioxid, der skyldes hans / hendes kørsel. Ved at bruge dæk fra den højeffektive B- klasse, vil en personbil bruge ca. 0,1 liter mindre brændstof pr 100 km end en et C-klassed dæk.

Hvad betyder dækkets vådgreb, og hvordan kan det vurderes?
I praksis bruges vådgrebs begrebet også for den kortere bremselængde på våde overflader, bedre håndtering, eller mere stabil styring i vådt vejr. Ifølge det nye mærkningsdirektiv, kan vådgrebet på en personbil testes på to måder. Begge metoder er at sammenligne dækkene mod et referencedæk eller standard sammenlignings dæk. Den første test består i bremsning på våd overflade. Den anden mulige test er en såkaldt spring trailer test (friktion test) måling af friktionen mellem dæk og overflade

Hvad er effekten af vådgreb?
For sommerdæk, er vådgreb afgørende med hensyn til sikkerhed. Det angiver bilens håndtering på våde veje. Den nye EU-dækmærkning angiver dækkets bremselængde på våd asfalt fra en hastighed på 80 km/t. For eksempel kan forskellen mellem A- og F i form af standselængden være over 18 m (fire biler længder eller længden af en stor lastbil). Forskellen mellem nabokategorier er omkring en bil længde (3 til 6 m).

Hvad betyder den ydre rullestøj?
Forskellen mellem dæk, der har modtaget en eller tre lydbølger i EUs dækmærkningsordning er enorm. Et dæk, der har modtaget tre lydbølger kan generere mere end seks decibel mere støj end et dæk, der kun har modtaget én bølge. Det betyder et støjniveau, er fire gange højere. Dækstøj er altid forbundet med andre faktorer, da vejbanen har en stor effekt på støjen fra køretøjet. Decibel måling som en absolut værdi for støjniveauet er ikke altid så sigende da for eksempel forårets ru asfalt er mere støjende.

» Tilbage


Test og pålidelighed

» Tilbage

Hvilke egenskaber dækker mærkningsordningen - brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre, og rullestøj - defineret og testet?
De nye klassifikationer af dæk defineres ved hjælp af omhyggeligt specificerede test. Hver producent er ansvarlig for at vurdere og klassificere sine dæk. Selvevalueringen bruger omhyggeligt definerede testmetoder, der er godkendt af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNEC). Vådgreb og rullestøj afprøves som udendørs test under virkelige forhold. Rullemodstand, indikerer dækkets brændstofeffektivitet, testes indendørs ved hjælp af en prøvestand.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at mine dæk ikke opfylder kravene til den angivne kategori?
De nationale myndigheder har ansvaret for at føre tilsyn med og håndhæver ordningen. I Finland er det f.eks. det finske Transport Safety Agency, TraFi der er kontrolinstans. Spørgsmålet er af allerstørste betydning for succes og betydningen for den nye dækmærkningsordning. Kun tilsyn kan sikre, at forbrugere, transport virksomheder samt dækforhandlere ikke vildledes. Målet er, at ingen lokkes til at købe dårlig dæk med meget dårlige egenskaber.

Dækker mærkningsordningen alle de nødvendige oplysninger for at kunne foretage et forenklet valg af dæk?
De tre kriterier i EU dækmærkningsordningen er et godt udgangspunkt, og de er vigtige for sikkerheden og miljøvenligheden af dækkene. Men der er mange andre faktorer, som du skal tage i betragtning ved vurderingen af et dæk. Disse egenskaber omfatter dæk håndtering på våde og tørre overflader, greb på is, dækkets akvaplanings egenskaber og slidholdbarhed. Når Nokian Tyres udvikler et nyt dæk, bruges der over 300 standardiserede tests.

Vil dæk, der opnår den bedste A rating i både brændstofeffektivitet og vejgreb i vådt føre blive introduceret på markedet med det samme? 
Ja, selv om den nye klassificering er udfordrende. Et dæk vil altid være et kompromis med hensyn til egenskaber. Nogle dæks egenskaber er næsten nøjagtige modsætninger; ved at forbedre en egenskab, svække en anden. Det gælder f.eks. for greb på is og vådgreb for vinterdæk.

» Tilbage


EU dækmærkning og vinterdæk 

 » Tilbage

Hvordan tager den nye dækmærkning vinterdæk med i betragtningen?
Dækmærkningsordningen gælder ikke for pigdæk, men de finder anvendelse på vintervinterdæk uden pigge. For vinterdæk bør det dækmærkningen ikke være det eneste udvælgelseskriterium; du bør konsultere uafhængig sammenligning tests eller bede en dæksælger om hjælp. De pigløse vinterdæk, eller friktions dæk, for de nordiske lande er bygget til de nordiske vejforhold, som til tider er meget glat, med is og sne. Friktionsdæk bygget til centraleuropæiske forhold er bygget til hurtig kørsel, på bekostning af greb på is.

Skal jeg vælge mine vinterdæk kun baseret på vejgreb i vådt føre? 
Nej vådgreb er langt fra det vigtigste sikkerhedsmæssige aspekt, især for de nordiske vinterdæk. Vinterdæk med god vådgreb har dårligt vejgreb på is, og det er meget ofte udformet specielt til mildere vintre i Centraleuropa. For vinterdæk, giver mærkningsordningen ingen merværdi for forbrugere, der støder på faktiske vinterforhold. I stedet kan det være vildledende og til fare for trafiksikkerheden. Køb af de rigtige dæk til de rette forhold er afgørende for sikkerheden.   

Hvor skal en forbruger se efter pålidelig, alsidig information til støtte for deres dæk valg?
Forbrugeren bør tale med professionelle sælgere i dækforretninger, læse markedsføringsmateriale og se fabrikanternes websider, og studere de uafhængige dæktests i større motorsports magasiner, der tester snesevis af forskellige karakteristika. Når der vælges dæk, skal forbrugeren sikre, at han/hun køber dæk, der passer til deres kørselsforhold.

» Tilbage

Information package conserning the EU tyre labels

The aim is to improve road safety, eco-friendliness, and economic efficiency by promoting the use of fuel-efficient and safe tyres that cause as little noise as possible.

Download information package