Menu
Menu

Blokke til stiv håndtering

Blokkene til stiv håndtering har kraftige siveriller, der forbedrer trækkraften. De bliver fladere, jo tættere man flytter ud mod skulderen fra midten. Dette design forbedrer grebet på sne samt den kørselsfølelse der kræves i sving og ved vejbaneskift. En aggressiv aktivator til siverillen, der anvendes til at fremme driften af skulderblokken ved acceleration og bremsning, når der er mest brug for grebet, er placeret i midten af skulderblokkene.

Tilbage til forrige side