Vi deltager i forskningen af de potentielt skadelige indvirkninger af mikroplastik

Motorkøretøjer har altid været en af kilderne til mikroplastik, der havner i hav og andre vandressourcer. I forbindelse med dæk er udtrykket "mikroplastik" noget misvisende, fordi dæk indeholder gummi frem for plast. Plast og gummi er imidlertid begge polymerer.

Vi deltager i forskningen af de potentielt skadelige indvirkninger af mikroplastik


Mange publikationer inkluderer det støv, der er skabt når dæk har kontakt med vejen - dvs. luftbårne partikler fra dækket og vejoverfladen - under mikro polymerer eller mikroplastik. Af de partikler, der genereres, kommer ca. halvdelen fra dækket og den anden halvdel fra vejoverfladen. Da partiklerne er ret tunge, ligger de fleste af dem langs veje, en lille del af dem forbliver luftbårne, og nogle bliver skyllet i åer med regnvandet.

Som dækproducent er vi ansvarlige for sikkerheden af vores produkter. Friktion mellem dækkene og vejen er en betydelig sikkerhedsfaktor, og det er nødvendigt for et dæk at have et ordentligt greb. Friktion medfører også slid på dæk og vej, hvilket resulterer i slidpartikler. I dækdesignet satser vi på den bedste kombination af slidstyrke på den ene side og greb og sikkerhedsegenskaber på den anden side for at optimere dækket med hensyn til færdselssikkerhed og miljøvenlighed.

Yderligere forskning er nødvendig

Den nuværende forskning har vist, at partiklerne i sedimenter i ferskvandsområder kan udgøre en lav risiko for nogle vandorganismer. Men yderligere forskning er nødvendig for at afgøre, om de partikler, der kommer ind i vandkilderne, udgør skade for økosystemet eller menneskers sundhed.

Et vigtigt aspekt ved at reducere de skadelige virkninger fra kørsel er, hvordan vi kan forhindre partikelemissioner fra trafikken eller kontrollere dem på en mere miljøvenlig måde fra et infrastrukturperspektiv. Sådanne forbedringsområder kan omfatte kloaksystemer, grøfter eller vandrensning.

Vi følger aktivt studier om dette emne og deltager i eksterne undersøgelser bestilt af ETRMA og andre organisationer. Den nyeste ETRMA Cardno-undersøgelse vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2018. Den igangværende forskning på dæk- og vejslitage materialer og på mikroplastik generelt er mere omfattende end tidligere. Pålidelige felt- og laboratorietest for at forstå arten, skadelige virkninger og indgangspartier for partiklerne er nødvendige, da mange af de aktuelle forudsigelser er baseret på matematiske modeller og beregninger.

Vi forpligter os til løbende at forbedre og udvikle vores produkter og funktioner til at være endnu mere miljøvenlige. Vi tager menneskers sikkerhed og sundhed meget alvorligt. Hvis fremtidige undersøgelser viser, at mikro polymerer er skadelige, reagerer vi i overensstemmelse hermed og søger nye løsninger.